lørdag 27. februar 2010

Linker

Hvordan eller hvor bør man plasere linker på en nettside? Dette er et spørsmål jeg ikke har tenkt over noe særlig før jeg leste igjenom leksjonen om design. Et spørsmål som dukket opp var hvorfor bilder ikke bør bør markere en link. Dette tenkte jeg på et par sekund, uten å komme på noe fornuftig. I dag kom jeg derimot på en grunn til at bilder ikke bør inneholde linker.

- Det er jo umulig å se at det er en link!

Dette har dukket opp når jeg har prøvd å navigere meg rundt på ulike kommune-sider på jakt etter ledige jobber. Her har jeg et par ganger ikke komt meg dit jeg vil og tilfeldigvis oppdaget at "pekefingeren" dukker opp over bilde. De er det bedre å linker blir markert i tekst hvor ordene får en annen farge og understrek.

På den måten er det mye lettere å navigere seg rundt på en side.

Om dette var svaret jeg skulle komme fram til med denne øvingsoppgaven er jeg svært usikker på, men jeg synest jeg har et lite poeng =)

onsdag 24. februar 2010

Tankekart

I sammarbeid med Laila Pauline, har jeg laget til et tankekart for M1(DKL104) i Mindomo. Under arbeidet med selve M1 tok gruppen vår i bruk Word for å lage en grov skisse av arbeidet. Først i ettertid har vi tatt i bruk Mindomo. Dette for å vise til arbeid for delemnet tankeverktøy.

Resultat:
- Tankekart

tirsdag 23. februar 2010

Nyhetsartikkel vs. Feature

Feature er en avissjanger som jeg ikke har hørt nevneverdig om. For å få bedre innsikt i hva det er synest jeg det var lurt å gjøre øvingsoppgaven til "Avisproduksjon 1". Dermed har jeg med utgangspunkt i dagbladet.no funnet et eksempel på en nyhetsartikkel og et eksempel på en feature artikkel. For å få litt mer info om Feature artikkel tok jeg i bruk Wikipedia.

Nyhetsartikkel: - København-avtalen fører til global oppvarming

Hva gjør det til en nyhetsartikkel:
- Informativ
- Saklig
- Journalisten er usynlig
- "Viktig" nyhet
- Effektivt språk, mye informasjon på få ord.

Feature: - Fikk kameraet igjen etter 15 måneder på havbunnen!
- Den forteller en historie
- Bidrar med personlige intrykk
- Flere replikker
- "Gla sak"
- Synlig journalist

"Geotagging"

For dette delemnet valgte jeg å prøve ut geotagging. Både fordi jeg ser en viss nytteverdi av dette i form av å kunne bruke dette som et verktøy i skolen, samtidig som jeg ikke har prøvd det så mye før.

Jeg tok (delvis) tilfeldig frem tre bilder fra pc'en. Dette var to bilder som man har en viss mulighet til å se hvor det er, samt et som man må være ganske "lokal kjentmann" for å vite hvor bildet ble tatt.

Resultatet kan sees her: Picasa Nettalbum

Erfaringen jeg fikk var at dette var ganske greit og enkelt, samtidig som det er et perfekt virkemiddel for å tydliggjøre stedplassering.

mandag 8. februar 2010

Hørespill

Her er hørespillet gruppe 1 laget på skolen. Vi var ikke helt fornøgde med den lydmessigge kvaliteten. Dette i forhold til at det ble litt lavt og "skurrete" til tider. Vi lurer på om dette først dukket opp etter at vi konverterte lydoptaket til mp3.

Det vi var fornøgd med, var at det gikk så greit å publisere lydopptaket som en podcast og deretter koble den til bloggen.


Gabcast! Gruppe 1 #1 - Radio DKL - Gruppe 1

Prosjektarbeid

Min personlige erfaring med prosjektarbeid er kun farget av min tid som elev, siden jeg aldri selv har prøvd metodikk i praksis.

Når jeg tenker tilbake ser jeg for meg en ganske ukontrollert gjeng med elever hvor det for noen er lett å snike seg unna arbeidet, mens andre (pliktoppfyllende og ofte skoleflinke) elever sitter igjen med mesteparten av arbeidet. Vi viste lite om hva og hvor mye som ble forventet av oss. Hvorfor ble det slik?

Etter å ha lest leksjonen om Prosjektarbeid ser jeg at i startfasen, hvordan man kommer frem til et prosjektmål, via flere avgrensninger i forhold til hva vi selv ønsker av produktet, ikke var tydelig tilstede. Dette ser jeg for meg vil gi, både lærer og elever, et tydeligere bilde av hva som er forventet og hva de så må gjøre for å nå målet.

At dette var grunn alene vil jeg ikke påstå, men at det var en faktor? Ja.

Mediepedagogikk

Når jeg skulle vise refleksjon til delemnet Medieproduksjon tok det litt tid før jeg fant noe særlig å ta tak i. Det jeg synes er litt interessant med temaet i forhold til skolen er det todelte holdningene man møter.

På den ene siden er man optimistiske og ser alle muligheter IKT kan gi oss i læringsarbeidet (det være seg motivasjon til praktiske løsninger). På den andre siden ser man bare de tydelige farene barna og elevene kan utsettes for. Her er det negative belyst med bl.a.: seksuelle avvikere som kan utnytte barns "naive uvitenhet", spill- og musikkbransjen påvirker unge i negativ forstand, fysiologiske plager fra å tilbringe for mye tid fremfor PC og TV.

Her føler jeg den "Gyllne Middelveg" må være et fokus. Vi må ta i bruk gode teknologiske nyvinninger som kan skape en bedre skole, men vi må trå varsomt og ofre noen tanker til hva som kan gå galt. Når man arbeider med unge på nettet mener jeg at man bør ta hensyn til Murphys lov:

"Anything that can go wrong will go wrong".


Kilder:

Vettenranta, S.(2007) Mediedanning og mediepedagogikk - Fra digital begeistring til kritisk dømmekraft.
Oslo, Gyldendal