fredag 18. september 2009

Datavirus

At noen velger å lage og ved vilje spre datavirus, kan kanskje sammenlignes med at noen velger å gjøre hærverk. Noe uforklarlig kan dette virke for noen, samtidig som andre får et "kick" av det.

Noen virus er skapt for å spre seg mest mulig, men samtidig kan viruset bli skapt med hensikt og skade organisasjoner eller enkeltpersoner. Dette for å kunne skaffe seg kontroll over maskinene deres eller rett og slett sabotere for dem.

Med visse forhåndsregler er det mulig å ungå desse virusene. Ved hjelp av Anti-virus program og "vetig" internettbruk. Med begrepet vetig internettbruk, mener jeg at man ikke åpne e-poster hvor en ikke stoler på avsender, og heller ikke laster ned programmer og åpner internettsider som ser litt tvilsomme ut.

Men noen virus kan også være vansklige og oppdage. Dersom man får såkalte spion-virus, kan effekten bare være at pc'en går litt saktere, samtidig som alt man skriver, det være seg kontonr, personnr o.l , vil være blottgjort for produsenten av viruset.

En veninde av meg hadde en mistanke om at hun hadde en slik spion. For å finne ut om hun hadde dette prøvde hun å laste ned et "spion program", som skulle finne og stenge ute eventuelle spioner. Det viste seg i ettertid at det nettopp var en spion som ble lastet ned.

Ergo må man, selv når man prøver å beskytte pc'en mot virus, vise vetig internettbruk ;)