fredag 16. april 2010

Animasjonsfilm

Lille Trille

Samensatte tekster

Moderne tekster snakker flere ulike språk. Tekst er kanskje den mest dominerende formidlingsverktøyet, men jeg synes jeg merker en markant økning i formidling ved hjelp av f.eks bilde, lyd og video.

Elevene skal utdannes til dagens og morgendagens samfunn. I tråd med kunnskapsløftet skal elevane arbeide med samensatte tekster, som kjem tydlig frem innenfor norskfaget. Her viser Kunnskapsløftet ofte til at digitale verktøy skal være "innblanda" i arbeidet med samensatte tekster. Dette føles veldig logisk med tanke på at lyd,bilde og video sjeldent blir behandla uten digitale verktøy.

Blogg og Wiki kan i så måte være gode verktøy og arener for slikt arbeid. Globster ble i leksjonen pekt på som et verktøy som også kunne brukes. Jeg tok og leket meg litt med det og her er resultatet:

Globster

Personlig synest jeg Globster fungerer ganske bra. Man kan ta opp lyd, filme og ta bilde direkte i programmet samtidig som man har mulighet til å laste opp og linke. Dette gjør siden veldig funksjonabel. Det er slettes ikke umulig at jeg velger å ta denne i bruk på et senere i tidspunk i skolen.

Kildekritikk

Internett har forandret verden, og har gjort kunnskap, nyheter, underholdning o.l mer tilgjengelig. Ola og Kari Nordmann(og Jane og Joe Amerikaner) kan på en lettvint og effektiv metode publisere sin egen kunskap og sine egne tanker.

Will Richardson karaktiriserer interett som et snøskred med informasjon som kan føles overvelmende. Her er det viktig at vi som lesere klarer å skille de seriøse skriverene fra de heller useriøse. Hva bør man så se etter?

TONE er en huskeregel over aspekter ved informasjon jeg synest virker oversiktleg og god å videreføre til elever.

T'en i TONE står for troverdighet. Hva som gjør en side troverdig variere fra sted til sted. En enkel titt på URL adressen kan vise til noe av seriøsiteten. Er den en .org adresse vet vi med en gang at dette er snakk om en organisasjon og på den måten mer troverdig enn en privat side. At artikkelen er signert med en fortattter vil også være med på å øke troverdigheten. Dersom siden viser til andre kilder som kan bekrefte informasjonen vil dette også spille positivt inn.

O en står for Objektivitet. Dersom man er på utkikk etter en korrekt rapport på hvordan en fotballkamp artet seg mellom Liverpool og United, er det kanskje ikke alltid like lurt å besøke supporter sider til de respektive lagene. Diskusjon om et straffespark kan rapporteres svært ulikt.

N står for Nøyaktighet. Har siden et dårlig språk og virker uorganisert kan dette være tegn på at forfatter ikke har brydd seg veldig om å være nøyaktig i sin formidling. Dette vil dra ned troverdigheten.

E står for egnethet
Er siden rett og slett egnet for din bruk? Selv om siden tar for seg tematikken du er ute etter bør du også ta deg tid til å vurdere nivået som er brukt. Skal du trekke ut store linjer innenfor et tema, men kilden går veldig i dybden, bør man kanskje lete etter noe annet.

Dette er noen tips til en bedre kvalitetskontroll over informasjon fra internett. Det er mange flere ting man bør se etter, men det viktigste er bevistgjørelsen på at man bør kontrollere sider man henter informasjon fra. Er man bevist på problemet ser man etter kvart ganske fort hvilke sider som er gode og hvilke sider man bør styre unna.