torsdag 6. mai 2010

Bridge Construction SetDette var broen jeg laget til. Den kostet 7550, jeg klarte også å lage en til 6735, men den var av det slaget som man bare krysser på eget ansvar.

Min første tanke med å bruke dette spillet var: Er dette nyttig? Jo, jeg ser at spillet baserer seg på fysiske regler, og på den måten simulerer for elevene hvorfor man ikke bare legger en lang flat veg over voldsfjorden. Jeg synes også det pirrer kreativitetsansene med tanke på at broene kan bygges på flere ulike måter.

Geometri kan også sies å få en plass i dette spillet. Kanskje kan læreren legge en føring på at du skal komme deg over til den andre siden, kun ved hjelp av likesidede trekanter? (jeg tror dette skal gå bra på et par av broene.)

Andre tanker angående dette spiller er at dette spillet tok litt tid å komme inn i. Jeg tror dette er et spill man ikke bør slippe elevene helt løs på og anta at de tar seg frem intuitivt, men heller ha en liten gjennomgang med elevene om hvordan man bygger og hvordan man så tester ut broen. Det var et veldig brukervennlig spill når man først vet "hvor man skal trykke".

I forhold til TPO ser jeg for meg dette kan være et godt verktøy for elever som ligger på ulike nivå. For elever som strever i matematikk kan dette bidra til å gjøre faget mer praktisk og virklighetsnært. Samtidig er spillet nivådiffransiert. Elever som får de første brettene greit til kan gå videre til vanskligere oppgaver.

Dette er et spill jeg selv tror jeg kan få glede av å ta med i undervisningen min på et senere tidspunkt. Så vel faglig glede som spilleglede=)